Amoniac Lỏng – NH4OH

Hiển thị một kết quả duy nhất